In gesprek met…

Deze week staat er, met dank aan Jan Maassen, een interview op de website van JBN Noord Nederland met Merlijn Torensma sensei:

https://www.jbn.nl/nieuws/in-gesprek-met-aikidoka-merlijn-torensma

In gesprek met aikidoka Merlijn Torensma

19 november 2018

Merlijn Torensma (41) uit Leeuwarden (4e dan aikido, leraar en lid District Aikido Commissie) over aikido in district Noord-Nederland.

Wie behartigt binnen Judo Bond Nederland (JBN) de belangen van de aikidoka? 
“Binnen de JBN is dit de Nationale Commissie Aikido (NCA). Ieder district kent een District Aikido Commissie (DAC).”

Hoe ziet de huidige samenstelling van de DAC Noord-Nederland er uit? 
Deze commissie bestaat uit:
Siewert Baar – voorzitter en externe zaken
Merlijn Torensma – secretaris en Public Relations
Mark Koopman – algemeen commissielid

Hoe lang wordt aikido met haar drie stijlen in Noord-Nederland al beoefend?
“In een oud krantenbericht uit 1979 las ik een aankondiging voor een aikidostage bij Sportschool De Leeuw in Leeuwarden. 
Daaruit maak ik op dat er in ieder geval al zo’n veertig jaar aikidoka in het noorden van het land actief zijn. Ik weet namelijk niet vanaf wanneer er structureel les wordt gegeven. Ik ben twaalf jaar geleden gestart met een dojo in Leeuwarden. Chris de Jongh heeft al iets langer een dojo in Groningen. Van de andere scholen weet ik niet goed wanneer ze zijn gestart.”

Op hoeveel locaties in Noord-Nederland wordt aikido beoefend en hoe is dit globaal verdeeld over het district?
“In Leeuwarden zijn twee scholen en in Groningen ook een of twee. In Drachten was een actieve club en tot slot is er ook in Assen een groep. Er zijn nu twee locaties waar nieuwe dojo’s worden opgezet. Op den duur zullen leerlingen van mij en bijvoorbeeld Chris de Jongh (Groningen) hun eigen dojo openen.”

Wat hebben die drie stijlen, Aikikai-aikido, Aikibudo en Ki-aikido met elkaar gemeen? 
“Alle vormen zijn afgeleid van wat de oprichter van aikido, Morihei Ueshiba, deed. Alle vormen hebben met elkaar gemeen dat de energie (ki) van de tegenstander wordt gebruikt om een worp of klem te maken.”

Aan welke activiteiten kan de noordelijke aikidoka naast zijn clubtrainingen nog meer deelnemen?
“Samen met Siewert Baar en Mark Koopmans organiseer ik voor de drie noordelijke provincies ieder jaar stages met Nederlandse en buitenlandse leraren. Dat doen we zo’n vier keer per jaar. Voor 2020 wil ik een meerdaags evenement organiseren op een van de Waddeneilanden. Daar nodig ik dan ook Japanse leraren voor uit.”

Waar houdt men de examens voor de leerling (kyu)- en meestergraden (dangraden)? 
“Alle kyugraden worden in de eigen dojo afgenomen. Dangraden worden twee keer per jaar elders afgenomen door de Nationale Graden Commissie Aikido. Op 11 november j.l. heb ik met succes voor deze commissie in Lelystad het technisch examen afgelegd voor mijn 4e dan aikido.”

Werkt dit ook met dezelfde bandkleuren als bij judo? 
“Het gradensysteem is vergelijkbaar met judo, alleen doen we niet aan kleuren. Er zijn voor volwassenen 6 kyugraden te behalen voor ze de zwarte band krijgen. Er zit een half jaar tot een jaar tussen de examens.”

Blijf de districtspagina van Noord-Nederland in de gaten houden. Binnenkort volgt deel twee van het interview met meer sporttak -inhoudelijke elementen.

Merlijn-danexamen.jpg#asset:1304277

Contactgegevens

Contact opnemen met ons omdat je meer wilt weten? Dat vinden we altijd leuk. Of kom gewoon langs op een van de lesdagen.
Adresgegevens
Trainingslocatie Emmakade 59 te Leeuwarden
E-mailadres
info@aikido.frl
Telefoonnummer
+31 (0)6 43006913

Contact opnemen

Contact opnemen met ons omdat je meer wilt weten? Dat vinden we altijd leuk.