Inzameling geld voor Japan

De landelijke inzamelactie van het Rode Kruis voor Japan is vandaag officieel van start gegaan. Aikido Koshinkai haakt aan bij de actie en gaat op verschillende manieren geld ophalen.

Volgende week geeft docent Merlijn Torensma gastlessen aan medewerkers van energiebedrijf Nuon in Leeuwarden. Tijdens de pauzes kunnen de medewerkers voor een klein bedrag een half uur les krijgen in de Japanse zelfverdedigingskunst. Er worden achter elkaar meerdere lessen gegeven. Op deze manier leren de mensen iets over zelfverdediging, maar ook over de Japanse cultuur en taal. Het idee voor deze lessen komt van een van de werknemers van Nuon.

Tijdens het seminar met Niek Remkes op 23 april wordt de deelnemers gevraagd een donatie te doen. ‘Aikido is een verdedigingskunst die oorspronkelijk uit Japan komt, net als judo en karate. Wij trainen regelmatig met grootmeesters uit dat land. Wij voelen ons, als vereniging en als aikidoka’s, nauw verbonden met Japan. Hoewel wij maar een bescheiden bedrag verwachten op te halen, zien wij dit als een manier om iets constructiefs te doen’, zegt Merlijn Torensma. ‘Meerdere trainingslocaties zijn weggevaagd door de tsunami vorige maand. Of er ook leraren en leerlingen zijn omgekomen, weet ik niet. Het blijft hoe dan ook een verschrikkelijke ramp. In 2012 wilde ik, samen met een aantal leerlingen uit Leeuwarden, naar het noorden van Japan reizen. Gezien de radioactieve straling, betwijfel ik of dat verstandig is.’
Al het geld dat wordt opgehaald, gaat naar Het Rode Kruis.

Contactgegevens

Contact opnemen met ons omdat je meer wilt weten? Dat vinden we altijd leuk. Of kom gewoon langs op een van de lesdagen.
Adresgegevens
Trainingslocatie Emmakade 59 te Leeuwarden
E-mailadres
info@aikido.frl
Telefoonnummer
+31 (0)6 43006913

Contact opnemen

Contact opnemen met ons omdat je meer wilt weten? Dat vinden we altijd leuk.